Προχωρημένη υπακοή

Ο σκύλος σας θα είναι σε θέση να λάβει μέρος σε εξέταση εργασίας και να λάβει  τον τίτλο BH με επιτυχία.....

Η εκπαίδευση της προχωρημένης υπακοής μπορεί να γίνει σε συνέχεια της βασικής υπακοής, ή και ταυτόχρονα με την βασική υπακοή, πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.
Ο σκύλος καλείται να εκτελεί άψογα της εντολές με ασκήσεις ακριβείας, χωρίς καμία νοηματική βοήθεια αλλά μόνο με τις λεκτικές εντολές. Μετά την ολοκλήρωση της προχωρημένης υπακοής, ο σκύλος σας θα είναι σε θέση να λάβει μέρος σε εξέταση εργασίας και να λάβει  τον τίτλο BH με επιτυχία.

Photogallery

Στη συλλογή φωτογραφιών μας μπορείτε να δείτε δείγματα της εργασίας μας.

View all
View

Βασική Υπακοή

Φωτογραφίες απο εκπαιδεύσεις βασικών εντολών σε σκύλους

View

Καθήκοντα Προστασίας

Φωτογραφίες απο εκπαιδεύσεις καθηκόντων προστασίας

View

Προχωρημένη υπακοή

Φωτογραφίες απο εκπαιδεύσεις προχωρημένης υπακοής