Προχωρημένη υπακοή

Φωτογραφίες απο εκπαιδεύσεις προχωρημένης υπακοής

 

Ο σκύλος καλείται να εκτελεί άψογα της εντολές με ασκήσεις ακριβείας, χωρίς καμία νοηματική βοήθεια αλλά μόνο με τις λεκτικές εντολές

 

 

 

Photogallery

Στη συλλογή φωτογραφιών μας μπορείτε να δείτε δείγματα της εργασίας μας.

View all
View

Βασική Υπακοή

Φωτογραφίες απο εκπαιδεύσεις βασικών εντολών σε σκύλους

View

Καθήκοντα Προστασίας

Φωτογραφίες απο εκπαιδεύσεις καθηκόντων προστασίας

View

Προχωρημένη υπακοή

Φωτογραφίες απο εκπαιδεύσεις προχωρημένης υπακοής