Οι υπηρεσίες μας

Βασικός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια επικοινωνιακή σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ σκύλου – χειριστή μέσα από τις καθημερινές του ανάγκες που αποτελεί το “κλειδί” στην εκπαίδευση.

Ο σκύλος σας θα είναι σε θέση να λάβει μέρος σε εξέταση εργασίας και να λάβει  τον τίτλο BH με επιτυχία.....

Πολλές φορές στη ζωή μας θα χρειαστεί να αφήσουμε κάπου τον σκύλο μας προσωρινά λόγω προσωπικών αναγκών ή λόγω εκτάκτων περιστατικών