Καθήκοντα Προστασίας (Βασικό-Εξειδικευμένο στάδιο)

Eκπαιδεύουμε έναν σκύλο φύλακα, που θα υπερασπιστεί τον χώρο ή τον ιδιοκτήτη του από οποιαδήποτε απειλή....

Με το πρόγραμμα καθηκόντων προστασίας εκπαιδεύουμε έναν σκύλο φύλακα, που θα υπερασπιστεί τον χώρο ή τον ιδιοκτήτη του από οποιαδήποτε απειλή.

Η εκπαίδευση γίνεται ενισχύοντας τα δυο βασικά ένστικτα (defence drive, prey drive).  Διαθέτουμε τις γνώσεις και την εμπειρία, ώστε να δώσουμε το άριστο αποτέλεσμα στον σκύλο σας, δινοντας του την αυτοπεποίθηση και την κρίση να ενεργεί ισορροπημένα σε όλες τις συνθήκες  και συγχρόνως να είναι κοινωνικός και να  μην δημιουργεί προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο.