Προχωρημένη υπακοή

Ο σκύλος σας θα είναι σε θέση να λάβει μέρος σε εξέταση εργασίας και να λάβει  τον τίτλο BH με επιτυχία.....

Η εκπαίδευση της προχωρημένης υπακοής μπορεί να γίνει σε συνέχεια της βασικής υπακοής, ή και ταυτόχρονα με την βασική υπακοή, πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.
Ο σκύλος καλείται να εκτελεί άψογα της εντολές με ασκήσεις ακριβείας, χωρίς καμία νοηματική βοήθεια αλλά μόνο με τις λεκτικές εντολές. Μετά την ολοκλήρωση της προχωρημένης υπακοής, ο σκύλος σας θα είναι σε θέση να λάβει μέρος σε εξέταση εργασίας και να λάβει  τον τίτλο BH με επιτυχία.